Štúdie strií, 2010

Výskumné centrum

proDERM inštitút pre aplikovaný dermatologický výskum, Hamburg, Nemecko.

Cieľ

Posúdiť účinnosť Bi-Oilu v rámci zlepšenia vzhľadu strií.

Testovanie

Osoby: 38 účastníčok rôznych národnostných príslušností. Vek účastníčok: 18 až 65. Príčiny strií: rôzne (tehotenstvo, váhový prírastok, prudký rast v dospievaní). Umiestnenie strií: brucho, stehná a boky.

Metodológia

Dvojito zaslepená, randomizovaná a placebom kontrolovaná. Osoby mali zodpovedajúce si strie alebo dostatočne rozsiahle, aby bola umožnená aplikácia a intraindividuálne porovnanie. Produkt bol aplikovaný dvakrát denne po dobu 8 týždňov, bez ďalšej realizácie masírovania cieľovej oblasti. Aplikácia bola vykonávaná pod dohľadom v pravidelných intervaloch. Hodnotenie prebiehalo po 0, 2, 4 a 8 týždňoch. Boli hodnotené rôzne parametre jazvy, ktoré sú stanovené v Klasifikačnej stupnici jaziev pacienta a pozorovateľa (POSAS).

Výsledok

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšenia vzhľadu strií. Štatisticky významný výsledok po 2 týždňoch (15 dňoch), zaznamenaný u 95% osôb. Po 8 týždňoch (57 dňoch) bolo u 100% osôb preukázané viac ako dvojnásobné zlepšenie ako po 2 týždňoch. Neustále zlepšovanie POSAS po dobu trvania štúdie.