Štúdie strií, 2005

Výskumné centrum

Fotobiologické laboratórium lekárskej univerzity v Juhoafrickej republike.

Cieľ

Posúdiť účinnosť Bi-Oilu v rámci zlepšenia vzhľadu strií.

Testovanie

Osoby: 20 účastníčok. Vek účastníčok: 18 až 55. Umiestnenie strií: brucho.

Metodológia

Zaslepená (hodnotiteľ), randomizovaná a kontrolovaná. Párový návrh štúdie umožňujúce intraindividuálne porovnanie. Osoby mali strie na oboch stranách brucha, čo umožnilo skúmanie na polovici brucha. Produkt bol aplikovaný na cieľovej oblasti dvakrát denne po dobu 12 týždňov. Aplikácia bola vykonávaná pod dohľadom v pravidelných intervaloch. Hodnotenie prebiehalo po 0, 4, 8 a 12 týždňoch.

Výsledok

Podľa objektívnych i subjektívnych hodnotení Bi-Oil zlepšil vzhľad strií. 50% osôb zaznamenalo zlepšenie vzhľadu po 8 týždňoch.