Test citlivej pokožky, 2006

Výskumné centrum

Future Cosmetics, Pretoria, Juhoafrická republika.

Cieľ

Otestovať, či Bi-Oil spôsobuje podráždenosť u osôb s citlivou pokožkou.

Testovanie

Osoby: 21 účastníkov. Vek účastníkov: 18 až 65. Kritériá výberu: Osoby s citlivou pokožkou boli vybrané a vystavené pozitívnej kontrole (kyselina mliečna), aby bolo overené, že majú skutočne citlivú pokožku.

Metodológia

Randomizovaná a kontrolovaná. Boli hodnotené 3 oblasti: oblasť, na ktorú bola aplikovaná deionizovaná voda (negatívna kontrola), oblasť, na ktorú bol aplikovaný Bi-Oil, a oblasť, na ktorú bol aplikovaný 1% roztok lauryl sulfátu sodného (pozitívna kontrola - dráždidlo pokožku). Skúšobné výrobky boli aplikované pomocou náplasti na volárnu stranu predlaktia a odstránené po 24 hodinách. Bola hodnotená pokožka a zaznamenané reakcie po 24, 48, 72 a 96 hodinách po aplikácii. Počas hodnotenia boli prítomní dermatológovia. Reakcie pokožky boli hodnotené na stupnici 0 - 4 (kde 0 je bez reakcie a 4 je zapálené začervenanie).

Výsledok

Bolo zistené, že Bi-Oil nespôsobuje podráždenie u osôb s citlivou pokožkou. U žiadnej z osôb sa po použití Bi-Oilu neobjavili nežiaduce účinky. Bi-Oil mal priemernú reakčnú hodnotu 0.03 v období 96 hodín. Bi-Oil účinkoval lepšie ako deionizovaná voda (negatívna kontrola).