Štúdie jaziev, 2010

Výskumné centrum

proDerm inštitút pre aplikovaný dermatologický výskum, Hamburg, Nemecko.

Cieľ

Posúdiť účinnosť Bi-Oilu v rámci zlepšenia vzhľadu jaziev.

Testovanie

Osoby: 36 účastníčok rôznych národnostných príslušností. Vek účastníčok: 18 až 65. Staroba jaziev: novovytvorenej až 3 roky stará. Umiestnenie jaziev: brucho, noha, ruka, krk, koleno, trup, horná časť tela.

Metodológia

Dvojito zaslepená, randomizovaná a placebom kontrolovaná. Osoby mali zodpovedajúce si jazvy alebo dostatočne veľké, aby bola umožnená aplikácia a intraindividuálne porovnanie. Produkt bol aplikovaný dvakrát denne po dobu 8 týždňov, bez ďalšej realizácie masírovanie cieľovej oblasti. Aplikácia bola vykonávaná pod dohľadom v pravidelných intervaloch. Hodnotenie prebiehalo po 0, 2, 4 a 8 týždňoch. Boli hodnotené rôzne parametre jazvy, ktoré sú stanovené v Klasifikačnej stupnici jaziev pacienta a pozorovateľa (POSAS).

Výsledok

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšenia vzhľadu jaziev. Štatisticky významný výsledok po 2 týždňoch (15 dňoch), zaznamenaný u 66% osôb. Po 8 týždňoch (57 dňoch) bolo u 92% osôb preukázané takmer trojnásobné zlepšenie ako po 2 týždňoch. Neustále zlepšovanie POSAS po dobu trvania štúdie.