Štúdie jaziev, 2005

Výskumné centrum

Fotobiologické laboratórium lekárskej univerzity v Juhoafrickej republike.

Cieľ

Posúdiť účinnosť Bi-Oilu v rámci zlepšenia vzhľadu jaziev.

Testovanie

Osoby: 24 účastníkov, 22 žien a 2 muži. Vek účastníkov: 18 až 60. Staroba jaziev: novovytvorenej až 3 roky staré. Typy jaziev: rad jaziev od drobných popálenín po chirurgické jazvy (12 väčších jaziev, 14 menších jaziev - 1 účastník mal jazvy na troch miestach).

Metodológia

Zaslepená (hodnotiteľ), randomizovaná a kontrolovaná. Párový návrh štúdie umožňujúce intraindividuálne porovnanie. Osoby mali zodpovedajúce jazvy alebo dostatočne veľké, aby bola umožnená aplikácia na polovicu jazvy. Produkt bol aplikovaný na cieľovej oblasti dvakrát denne po dobu 12 týždňov. Aplikácia bola vykonávaná pod dohľadom v pravidelných intervaloch. Hodnotenie prebiehalo po 0, 4, 8 a 12 týždňoch.

Výsledok

Podľa objektívnych i subjektívnych hodnotení Bi-Oil zlepšil vzhľad jaziev. 65% osôb zaznamenalo zlepšenie vzhľadu po 4 týždňoch.