Štúdie starnúcej pokožky, 2011

Výskumné centrum

Thomas J. Stephens & partneri, Inc., Texas, Spojené štáty americké.

Štúdia 1: tvár a krk

Cieľ

Posúdiť účinnosť Bi-Oilu pri používaní u žien s mierne až stredne ťažko slnkom poškodenú (starnúcu) pokožkou na tvári a krku.

Testovanie

Osoby: 67 účastníčok (rôznych národnostných príslušností) s klinicky stanoveným miernym až stredne ťažkým poškodením slnkom na tvári a krku. Bunková liečba Bi-Oilem zahŕňala 35 osôb a liečbu nepodstúpilo 32 osôb. Vek účastníčok: 30 až 70.

Metodológia

Radomizovaný, kontrolovaný, slepý pokus. Osoby sa zúčastnili počiatočného skríningového hodnotenia, po ktorom nasledovalo týždenné obdobie vymývania. Produkt bol aplikovaný na tvár a krk dvakrát denne po dobu 12 týždňov. Aplikácia bola vykonávaná pod dohľadom pri základnej návšteve. Hodnotenia boli vykonávané po 0, 4, 8 a 12 týždňoch. Osoby boli klinicky klasifikované podľa nasledujúcich parametrov účinnosti týkajúcich sa tváre a krku: celkový vzhľad, jemné linky, hrubé vrásky, pigmentové škvrny, nerovnaký odtieň pokožky, viditeľná drsnosť / hladkosť, drsnosť / hladkosť na dotyk, spevnený vzhľad a jasnosť (mdlosť).

Výsledok

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšenia celkového vzhľadu slnkom poškodenej (stárnucej) pokožky na tvári a krku. Po 8 týždňoch sa dosiahli štatisticky významné výsledky podľa všetkých klinicky klasifikovaných parametrov účinnosti. Po 12 týždňoch 94% osôb, ktoré podstúpili bunkovú liečbu Bi-Oilom, ukázalo štatisticky významné zlepšenie celkového vzhľadu tváre a 80% osôb ukázalo štatisticky významné zlepšenie celkového vzhľadu pokožky na krku.

Štúdia 2: telo

Cieľ

Posúdiť účinnosť Bi-Oilu pri použití na dekolt, pokožky spodnej časti nohy a ruky u žien s mierne až stredne ťažko slnkom poškodenú (starnúcu) pokožkou.

Testovanie

Osoby: 67 účastníčok (rôznych národnostných príslušností) s klinicky stanoveným miernym až stredne ťažkým poškodením slnkom na tvári a krku. Bunková liečba Bi-Oilem zahŕňala 35 osôb a liečbu nepodstúpilo 32 osôb. Vek účastníčok: 30 až 70.

Metodológia

Radomizovaný, kontrolovaný, slepý pokus. Osoby sa zúčastnili počiatočného skríningového hodnotenia, po ktorom nasledovalo týždenné obdobie vymývania. Produkt bol aplikovaný na dekolt, dolnú časť nôh a ruky dvakrát denne po dobu 12 týždňov. Aplikácia bola vykonávaná pod dohľadom pri základnej návšteve. Hodnotenie bola vykonávané po 0, 2, 4, 8 a 12 týždňoch. Osoby boli jednotlivo klinicky klasifikované podľa nasledujúcich parametrov účinnosti v oblasti dekoltu, dolnej časti nôh a rúk: celkový vzhľad, drsnosť textúry pokožky, suchosť / odlupovanie, viditeľná drsnosť / hladkosť a drsnosť / hladkosť na dotyk.

Výsledok

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšenia celkového vzhľadu slnkom poškodenej (stárnucej) pokožky na tele. Po 4 týždňoch sa dosiahli štatisticky významné výsledky podľa všetkých klinicky klasifikovaných parametrov účinnosti. Po 12 týždňoch 89% osôb, ktoré podstúpili bunkovú liečbu Bi-Oilom, ukázalo štatisticky významné zlepšenie celkového vzhľadu dekoltu, spodnej časti nôh a rúk.