Štúdie jaziev po akné, 2012

Výskumné centrum

Oddelenie dermatológie, Prvá nemocnica Pekinskej univerzity, Peking, Čína.

Cieľ

Výskumné štúdia hodnotenia účinnosti Bi-Oilu v rámci zlepšenia vzhľadu jaziev po akné na tvári u osôb čínskej národnosti.

Testovanie

Osoby: 44 osôb čínskej národnosti s novo vytvorenými jazvami po akné na tvári (<1 rok staré). Bunková liečba Bi-Oilom zahŕňala 32 osôb a liečbu nepodstúpilo 12 osôb. Vek účastníkov: 14 až 30.

Metodológia

Radomizovaný, kontrolovaný, slepý pokus. Osoby sa zúčastnili počiatočného skríningového hodnotenia, po ktorom nasledovalo týždenné obdobie vymývania. Produkt bol aplikovaný dvakrát denne po dobu 10 týždňov. Aplikácia bola vykonávaná pod dohľadom v pravidelných intervaloch. Hodnotenie bolo vykonávané po 0, 4, 8 a 10 týždňoch, vrátane nasledovných: hodnotenie Komplexného stavu zjazvenia (GSS) výskumníkom, meranie farby / začervenalosti jazvy po akné za použitia chromametru, meranie vrstvy kožného mazu pomocou sebumetru, riadne doloženie počtu komedónov a zápalových lézií dermatológom. Osoby takisto pri každej návšteve vyplnili sebahodnotiaci dotazník.

Výsledok

Najlepším výsledkom klinického hodnotenia bola schopnosť Bi-Oilu redukovať podráždenie či začervenanie škvrnitých (plochých) jaziev po akné a vyjasnenie pleti. Výsledky sebahodnotiaceho dotazníka ukázali, že viac ako 84% osôb zaznamenalo celkové zlepšenie stavu jaziev po akné a viac než 90% zaznamenalo zlepšenie zafarbenie jaziev. Množstvo akné a výsledky meraní kožného mazu preukázali, že používanie Bi-Oilu nespôsobuje či nezhoršuje akné a nezvyšuje tvorbu mazu.