Výroba

Bi-Oil je vyrobený v súlade s cGMP (aktuálna Správna výrobná prax), ako je stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou. Všetky prísady sú pred výrobou testované, či nie sú znehodnotené alebo mikrobiologicky kontaminované, a vzorka z každej vyrobenej šarže je laboratórne testovaná, 5 rokov uchovávaná a sledovaná.

Všetky obaly Bi-Oilu sú recyklovateľné a všetky papierové materiály boli úradne overené, že sú v súlade s udržateľným lesným hospodárstvom.

Pri výrobe Bi-Oilu nevznikajú žiadne škodlivé emisie, nebezpečný odpad alebo odpadova voda.