Badanie dotyczące nierównomiernego kolorytu skóry, 2011

Ośrodek badawczy

Thomas J. Stephens & Associates, Inc. Teksas, Stany Zjednoczone Ameryki

Cel

Badanie oceniające skuteczność Bi-Oil w poprawie wyglądu skóry o nierównomiernym kolorycie i plamistej pigmentacji u kobiet o łagodnie do średnio fotouszkodzonej (starzejącej się) skórze na twarzy i szyi.

Próba

Uczestnicy: 67 uczestniczek (o różnym pochodzeniu etnicznym) z klinicznie stwierdzonym łagodnym do średniego fotouszkodzeniem skóry na twarzy i szyi. Grupa stosujących Bi-Oil liczyła 35 uczestniczek, a grupa niestosująca preparatu - 32 uczestniczki. Wiek uczestniczek: 30 do 70 lat.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, zaślepione dla oceniających, z grupą kontrolną. Uczestnicy biorący udział w badaniu zostali poddani przesiewowej ocenie wstępnej, następnie tygodniowemu okresowi usuwania pozostałości innych produktów. Produkt nakładano dwa razy dziennie przez okres 12 tygodni. Przy wizycie początkowej aplikacja produktu odbywała się pod kontrolą prowadzących próbę. Oceny przeprowadzono w tygodniu 0, 4, 8 i 12. Uczestniczki zostały poddane osobnej ocenie klinicznej dla twarzy i szyi pod kątem nierównomiernego kolorytu skóry i plamistej pigmentacji.

Wynik

Bi-Oil wykazał skuteczność w poprawie nierównomiernego kolorytu skóry i plamistej pigmentacji fotouszkodzonej (starzejącej się) skóry. Po 4 tygodniach pojawiły się istotne statystycznie wyniki dla obu parametrów w odniesieniu do twarzy i szyi. Po 12 tygodniach 86% uczestniczek w grupie stosujących Bi-Oil wykazało istotną statystycznie poprawę w zakresie nierównomiernego kolorytu skóry na twarzy, 71% w zakresie plamistej pigmentacji na twarzy, 69% w zakresie nierównomiernego koloryty skóry na szyi, oraz 60% w zakresie plamistej pigmentacji skóry na szyi.