Badanie dotyczące nierównomiernego kolorytu skóry, 2005

Ośrodek badawczy

Laboratorium Fotobiologiczne Uniwersytetu Medycznego w Republice Południowej Afryki.

Cel

Ocena skuteczności działania Bi-Oil w zakresie poprawy wyglądu nierównomiernego kolorytu skóry.

Próba

Uczestnicy: 30 uczestniczek o różnym pochodzeniu etnicznym. Wiek uczestniczek: od 18 do 55 lat. Typ pigmentacji: melasma (ostuda) skóry twarzy.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby (osoba oceniająca), z grupą kontrolną. Projekt badania umożliwiał porównanie u tej samej uczestniczki. Uczestniczki miały obustronną pigmentację, co umożliwiło schemat badania na połowie twarzy/szyi. Produkt stosowano dwa razy na dobę przez 12 tygodni w docelowym miejscu. Nakładanie produktu wykonywano pod nadzorem w regularnych odstępach czasu. Oceny przeprowadzono po 0, 4, 8 i 12 tygodniach.

Wynik

Bi-Oil poprawił wygląd skóry z nierównomiernym kolorytem, zarówno w przypadku osób z jasną, jak i ciemną karnacją. 93% uczestniczek odnotowało poprawę wyglądu już po 6 tygodniach. Stwierdzono jednakową poprawę zarówno w przypadku osób z jasną i ciemną karnacją skóry w okresie od tygodnia 0 do 8. Stwierdzono większą poprawę u osób z ciemną karnacją skóry w okresie od 8 do 12 tygodnia.