Badanie dotyczące rozstępów, 2010

Ośrodek badawczy

Instytut proDERM w Hamburgu w Niemczech, specjalizujący się w stosowanych badaniach dermatologicznych.

Cel

Ocena skuteczności Bi-Oil w poprawie wyglądu rozstępów.

Próba

Uczestnicy: 38 uczestniczek o różnym pochodzeniu etnicznym. Wiek uczestniczek: od 18 do 65 lat. Przyczyny powstania rozstępów: różne (po ciąży, zwiększenie masy ciała i nadmierny wzrost w wieku młodzieńczym). Miejsca, w których znajdowały się rozstępy: brzuch, uda i biodra.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo. U pacjentek występowały conajmniej dwa podobne do siebie rozstępy, lub na tyle duże rozstępy, że umożliwiały stosowanie produktu na połowie rozstępu i porównanie u tego samego pacjenta. Produkt stosowano dwa razy na dobę przez 8 tygodni. Na badanej powierzchni nie stosowano dodatkowego masażu. Nakładanie produktu wykonywano pod nadzorem, w regularnych odstępach czasu. Oceny przeprowadzono po 0, 2, 4 i 8 tygodniach. Oceniano różne parametry blizn określone w Skali Oceny przez Pacjenta i Obserwatora (ang. Patient and Observer Scar Assessment Scale, POSAS).

Wynik

Bi-Oil jest skuteczny w poprawie wyglądu rozstępów. Istotny statystycznie wynik był widoczny u 95% uczestniczek zaledwie po 2 tygodniach (15. dzień) . Po 8 tygodniach (57. dzień) u 100% uczestniczek wykazano poprawę, w zakresie ponad dwukrotnie większym, niż poprawa widoczna po 2 tygodniach. Ciągła poprawa POSAS była widoczna w okresie trwania badania.