Badanie dotyczące rozstępów, 2005

Ośrodek badawczy

Laboratorium Fotobiologiczne Uniwersytetu Medycznego w Republice Południowej Afryki.

Cel

Ocena skuteczności działania Bi-Oil w zakresie poprawy wyglądu rozstępów.

Próba

Uczestnicy: 20 uczestniczek. Wiek uczestniczek: od 18 do 55 lat. Miejsce występowania rozstępów: brzuch.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby (osoba oceniająca), z grupą kontrolną. Projekt badania umożliwiał przeprowadzenie porównania u tego samego pacjenta. Uczestniczki miały obustronne rozstępy na brzuchu, co umożliwiło schemat badania na połowie brzucha. Produkt stosowano dwa razy na dobę przez 12 tygodni. Nakładanie produktu wykonywano pod nadzorem, w regularnych odstępach czasu. Oceny przeprowadzono po 0, 4, 8 i 12 tygodniach.

Wynik

Bi-Oil poprawił wygląd rozstępów zarówno w ocenach obiektywnych jak i subiektywnych. 50% uczestniczek odnotowało poprawę wyglądu już po 8 tygodniach.