Badanie dotyczące blizn, 2002

Ośrodek badawczy

Ayton-Moon, Somerset, Wielka Brytania.

Cel

Ocena zdolności Bi-Oil w zakresie poprawy wyglądu blizn w badaniu przeprowadzonym u 82 osób.

Próba

Uczestnicy: 82 uczestników obejmujących dorosłych i dzieci. Wiek blizn: od nowopowstałych do istniejących, powstałych przynajmniej 10 lat temu. Rodzaje blizn: uniesione, płaskie i wgłębione, od drobnych oparzeń i ukąszeń po blizny po operacjach chirurgicznych. Miejsca, w których znajdowały się blizny: różne.

Metodologia badania

Produkt stosowano 3 razy na dobę przez 4 tygodnie. Uczestnikom polecono masowanie ruchami okrężnymi, aż do całkowitego wchłonięcia produktu. Oceny przeprowadzono po 0, 2 i 4 tygodniach. Uczestnicy oceniali zauważalną poprawę w skali od 1 do 9 (gdzie 1 oznacza „brak poprawy”, a 9 – „duża poprawa”).

Wynik

82% uczestników odnotowało poprawę wyglądu blizn po 4 tygodniach.