Badanie dotyczące blizn, 2010

Ośrodek badawczy

Instytut proDERM w Hamburgu w Niemczech, specjalizujący się w stosowanych badaniach dermatologicznych.

Cel

Ocena skuteczności Bi-Oil w poprawie wyglądu blizn.

Próba

Uczestnicy: 36 uczestniczek o różnym pochodzeniu etnicznym. Wiek uczestniczek: od 18 do 65 lat. Wiek blizn: od nowopowstałych – do powstałych do 3 lat wcześniej. Miejsca, w których znajdowały się blizny: brzuch, noga, ramię, szyja, kolano, tułów, górna część ciała.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo. U pacjentek występowały conajmniej dwie podobne do siebie blizny, lub na tyle duże blizny, że umożliwiały stosowanie produktu na połowie blizny i porównanie efektów u jednej osoby. Produkt stosowano dwa razy na dobę przez 8 tygodni. Na badanej powierzchni nie stosowano dodatkowego masażu. Nakładanie produktu wykonywano pod nadzorem, w regularnych odstępach czasu. Oceny przeprowadzono po 0, 2, 4 i 8 tygodniach. Oceniano różne parametry blizn określone w Skali Oceny przez Pacjenta i Obserwatora (ang. Patient and Observer Scar Assessment Scale, POSAS).

Wynik

Bi-Oil jest skuteczny w poprawie wyglądu blizn. Istotny statystycznie wynik był widoczny u 66% uczestniczek zaledwie po 2 tygodniach (15. dzień) . Po 8 tygodniach (57. dzień) u 92% uczestniczek wykazano poprawę, o zakresie niemal trzykrotnie większym, niż poprawa widoczna po 2 tygodniach. Ciągła poprawa POSAS była widoczna w okresie trwania badania.