Badanie dotyczące blizn, 2005

Ośrodek badawczy

Laboratorium Fotobiologiczne Uniwersytetu Medycznego w Republice Południowej Afryki.

Cel

Ocena skuteczności działania Bi-Oil w zakresie poprawienia wyglądu blizn.

Próba

Uczestnicy: 24 uczestników, 22 kobiety i 2 mężczyzn. Wiek uczestników: od 18 do 60 lat. Wiek blizn: od nowopowstałych – do powstałych do 3 lat wcześniej. Rodzaje blizn: od małych oparzeń po blizny po operacjach chirurgicznych (12 dużych blizn, 14 małych blizn – u 1 uczestnika były trzy miejsca z bliznami).

Metodologia badania

Badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby (osoba oceniająca), z grupą kontrolną. Projekt badania umożliwiał przeprowadzenie porównania u tego samego pacjenta. U uczestników występowały conajmniej dwie podobne do siebie blizny, lub na tyle duże blizny, że umożliwiały stosowanie produktu na połowie blizny. Produkt stosowano dwa razy na dobę przez 12 tygodni. Nakładanie produktu wykonywano pod nadzorem, w regularnych odstępach czasu. Oceny przeprowadzono po 0, 4, 8 i 12 tygodniach.

Wynik

Bi-Oil poprawił wygląd blizn zarówno w ocenach obiektywnych jak i subiektywnych. 65% uczestników odnotowało poprawę wyglądu już po 4 tygodniach.