Badanie dotyczące okluzyjności, 2008

Ośrodek badawczy

Badanie przeprowadził prof. dr J Wiechers w Rigano Laboratories, w Mediolanie we Włoszech.

Cel

Sprawdzenie, czy Bi-Oil wykazuje podobny poziom okluzyjności, jak maź płodowa. (Maź płodowa, kremowo-biała i lepka substancja pokrywająca ciało dziecka podczas życia płodowego jest powszechnie uważana przez naukowców za „złoty standard” w nawilżeniu skóry w związku z doskonałym poziomem okluzyjności.)

Metodologia badania

Określone objętości wody umieszczono w zlewkach zakrytych półprzepuszczalną membraną Vitro-Skin™, która imituje właściwości powierzchni ludzkiej skóry. Na błonę nakładano maź płodową i Bi-Oil, a następnie mierzono ubytek wody w zlewkach w miarę upływu czasu. Porównywano to z ilością utraty wody bez produktu na membranie. W przypadku każdego produktu obliczano szybkość parowania wody wyrażoną w g/m²/h.

Wynik

Bi-Oil wykazywał bardzo podobny poziom okluzyjności jak maź płodowa, przy czym wynik w przypadku Bi-Oil wynosił 23,5 a w przypadku mazi płodowej 27,2.