Badanie skóry odwodnionej, 2011

Ośrodek badawczy

Laboratorium Fotobiologiczne Uniwersytetu Medycznego w Republice Południowej Afryki.

Badanie 1

Cel

Badanie oceniające wpływ pojedynczej aplikacji produktu Bi-Oil na poprawę funkcji warstwy rogowej naskórka i nawilżenie skóry.

Próba

Uczestnicy: 40 uczestniczek o różnym pochodzeniu etnicznym. Miejsce aplikacji: badany produkt był nakładany na zgięciową powierzchnię przedramienia uczestniczek.

Metodologia badania

Ocena nawilżenia skóry za pomocą korneometru jako pierwotnej metody pomiaru, ocena funkcjonowania bariery za pomocą naczynia Vapometer jako wtórna metoda pomiaru. Uczestnicy umyli przedramię mydłem na dwie godziny przed dokonaniem pomiaru. Wykonane zostały pomiary wyjściowe. Bi-Oil i olejek referencyjny nakładano na osobne miejsca na zgięciowej powierzchni przedramienia uczestników. Pomiarów dokonano ponownie natychmiast po nałożeniu produktu oraz 2 godziny później, przed i po usunięciu produktu. Za każdym razem mierzono też obszar kontrolny, na którym nie stosowano żadnych preparatów.

Wynik

Bezpośrednio po zastosowaniu oba olejki zredukowały przezskórną utratę wody (TEWL) w stosunku do powierzchni kontrolnej, na której nie stosowano żadnego preparatu. Zwiększone przewodnictwo skóry na 2 godziny przed usunięciem produktu wskazywało na zwiększone nawilżenie skóry w przypadku obu olejków. Dwie godziny później, po usunięciu olejków z powierzchni skóry, w przypadku Bi-Oil utrzymały się zwiększone wartości TEWL w stosunku do olejku referencyjnego, co oznaczało większe wydzielanie wilgoci, a zatem większe nawilżenie skóry.

Badanie 2

Cel

Badanie oceniające wpływ Bi-Oil, stosowanego dwa razy dziennie, na nawilżenie skóry i złagodzenie suchości skóry.

Próba

Uczestnicy: 25 uczestniczek rasy białej. Miejsce aplikacji: badany produkt był nakładany na zewnętrzną dolną część nóg wszystkich uczestniczek.

Metodologia badania

Aby wywołać efekt suchej skóry, przez okres 7 dni uczestnicy stosowali mydło. Bi-Oil i olejek referencyjny były nakładane dwa razy dziennie. Oceny skóry dokonano w 1 i 3 dniu badania. Oceny wizualnej dokonał przeszkolony obserwator z użyciem lampy ze szkłem powiększającym 2x. Za każdym razem oceniono też obszar kontrolny, na którym nie stosowano żadnych preparatów.

Wynik

Zarówno Bi-Oil jak i olejek referencyjny poprawiły stan nawilżenia skóry w porównaniu do obszaru, na którym nie stosowano żadnych preparatów. Bi-Oil wykazał statystycznie lepsze wyniki w 3 dniu. Znacząca poprawa wyglądu skóry w miejscach, gdzie zaaplikowano Bi-Oil potwierdziła skuteczność preparatu w łagodzeniu suchości skóry.