Badanie dotyczące starzenia się skóry, 2011

Ośrodek badawczy

Thomas J. Stephens & Associates, Inc. Teksas, Stany Zjednoczone Ameryki

Badanie 1: twarz i szyja

Cel

Badanie oceniające skuteczność Bi-Oil w poprawie wyglądu skóry u kobiet o łagodnie do średnio fotouszkodzonej (starzejącej się) skórze na twarzy i szyi.

Próba

Uczestnicy: 67 uczestniczek (o różnym pochodzeniu etnicznym) z klinicznie stwierdzonym łagodnym do średniego fotouszkodzeniem skóry na twarzy i szyi. Grupa stosujących Bi-Oil liczyła 35 uczestniczek, a grupa kontrolna, niestosująca preparatu - 32 uczestniczki. Wiek uczestniczek: 30 do 70 lat.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, zaślepione dla oceniających, z grupą kontrolną. Uczestnicy biorący udział w badaniu zostali poddani przesiewowej ocenie wstępnej, następnie tygodniowemu okresowi usuwania pozostałości innych produktów. Produkt nakładano dwa razy dziennie przez okres 12 tygodni. Przy wizycie początkowej aplikacja produktu odbywała się pod kontrolą prowadzących badania. Oceny przeprowadzono w tygodniu 0, 2, 4, 8 i 12. Uczestniczki zostały poddane osobnej ocenie klinicznej twarzy i szyi pod kątem: ogólnego wyglądu skóry, drobnych zmarszczek, głebokich zmarszczek, plamistej pigmentacji, nierównej tonacji skóry, widocznej nierówności/gładkości skóry, nierówności/gładkości skóry w dotyku, jędrności i promienności (matowości).

Wynik

Bi-Oil wykazał skuteczność w poprawie ogólnego wyglądu fotouszkodzonej (starzejącej się) skóry na twarzy i szyi. Po 8 tygodniach pojawiły się istotne statystycznie wyniki dla wszystkich klinicznie ocenianych parametrów. Po 12 tygodniach 94% uczestniczek w grupie stosujących Bi-Oil wykazało istotną statystycznie poprawę w zakresie ogólnego wyglądu skóry na twarzy, a 80% znaczącą poprawę w zakresie ogólnej poprawy wyglądu skóry na szyi.

Badanie 2: ciało

Cel

Badanie oceniające skuteczność produktu Bi-Oil użytego na dekolt, dolną część nogi i ramienia u kobiet od łagodnie do średnio fotouszkodzonej (starzejącej się) skóry.

Próba

Uczestnicy: 67 uczestniczek (o różnym pochodzeniu etnicznym) z klinicznie stwierdzonym łagodnym do średniego fotouszkodzeniem skóry na twarzy i szyi. Grupa stosująca Bi-Oil liczyła 35 uczestniczek, a grupa nie stosująca - 32 uczestniczki. Wiek uczestniczek: 30 do 70 lat.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, zaślepione dla oceniających, z grupą kontrolną. Uczestnicy biorący udział w badaniu zostali poddani przesiewowej ocenie wstępnej, następnie tygodniowemu okresowi usuwania pozostałości innych produktów. Produkt nakładano dwa razy dziennie przez okres 12 tygodni na dekolt, dolną część nóg i ramiona. Przy wizycie początkowej aplikacja produktu odbywała się pod kontrolą prowadzących próbę. Oceny przeprowadzono w tygodniu 0, 2, 4, 8 i 12. Uczestniczki zostały poddane osobnej ocenie klinicznej dla dekoltu, dolnej części nóg i ramion pod kątem: ogólnego wyglądu skóry, zmarszczek, suchości/łuszczenia, widocznej nierówności/gładkości skóry, nierówności/gładkości skóry w dotyku.

Wynik

Bi-Oil wykazał skuteczność w poprawie ogólnego wyglądu fotouszkodzonej (starzejącej się) skóry ciała. Po 4 tygodniach pojawiły się istotne statystycznie wyniki dla wszystkich klinicznie ocenianych parametrów. Po 12 tygodniach 89% uczestniczek w grupie stosującej Bi-Oil wykazało istotną statystycznie poprawę w zakresie ogólnego wyglądu skóry na dekolcie, dolnej partii nóg i ramionach.