Badanie dotyczące blizn potrądzikowych, 2012

Ośrodek badawczy

Instytut Dermatologii, Peking University First Hospital, Pekin, Chiny

Cel

Badanie oceniające skuteczność preparatu Bi-Oil w poprawie wyglądu blizn potrądzikowych na twarzy, prowadzone na grupie uczestników z Chin.

Próba

Uczestnicy: 44 uczestników z Chin ze świeżymi bliznami po trądziku na twarzy (blizny młodsze niż 1 rok). Grupa, w której zastosowano Bi-Oil obejmowała 32 uczestników, grupa kontrolna, u której nie stosowano preparatu, obejmowała 12 uczestników. Wiek uczestników: od 14 do 30 lat.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, zaślepione dla oceniających, z grupą kontrolną. Uczestnicy biorący udział w badaniu zostali poddani przesiewowej ocenie wstępnej, następnie tygodniowemu okresowi usuwania pozostałości innych produktów. Bi-Oil nakładano dwa razy dziennie przez okres 10 tygodni. Aplikacja produktu, w regularnych odstępach czasu, odbywała się pod kontrolą prowadzących próbę. Oceny przeprowadzone w tygodniu 0, 4, 8 i 10 obejmowały: całkowitą ocenę blizn (GSS) dokonaną przez prowadzącego, pomiar koloru blizn potrądzikowych / pomiar zaczerwienienia z użyciem chromametru, pomiar poziomu łoju skórnego z użyciem sebumetru, dokumentację liczby wągrów i zmian zapalnych ocenionych przez dermatologa. Przy każdej wizycie uczestnicy wypełniali również kwestionariusze samooceny.

Wynik

Najlepsze wyniki w klinicznej ocenie działania Bi-Oil osiągnął w zakresie zdolności redukcji rumienia lub zaczerwienień plamistych (płaskich) blizn po trądziku, przy ogólnym rozjaśnieniu skóry. Wyniki z kwestionariusza samooceny wykazały, iż ponad 84% uczestników zaobserwowało poprawę wyglądu blizn po trądziku, a ponad 90% odnotowało poprawę kolorytu blizn. Badanie ilości zmian trądzikowych i pomiar ilości sebum wykazały, iż użycie Bi-Oil nie powoduje ani nie wzmaga trądziku, jak też nie zwiększa wydzielania łoju (sebum).