Badanie absorpcji, 2011

Ośrodek badawczy

Instytut proDERM w Hamburgu w Niemczech, specjalizujący się w stosowanych badaniach dermatologicznych.

Badanie 1

Cel

Badanie oceniające tempo absorpcji Bi-Oil po standardowym nałożeniu i wklepaniu produktu.

Próba

Uczestnicy: 22 przeszkolonych oceniających (21 kobiet i 1 mężczyzna). Miejsce aplikacji: badany produkt był nakładany na zgięciową powierzchnię przedramienia wszystkich oceniających.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną. Bi-Oil i olejek referencyjny aplikowano w obszarach testowych na zgięciową powierzchnię przedramienia oceniających. Oceniający wykonali 100 cyklicznych ruchów w określonym tempie. Następnie ocenili tempo absorpcji produktów w 5-punktowej skali od “bardzo wolnej absorpcji” do “bardzo szybkiej absorpcji”. Aby ocenić ilość łoju na skórze dokonano dwukrotnie badania sebumetrem, przed aplikacją i dwie minuty po aplikacji.

Wynik

Absorpcja Bi-Oil przez skórę została oceniona jako “bardzo szybka” lub “szybka” przez większość (77,3%) oceniających. Ocena została potwierdzona pomiarami instrumentalnymi z sebumetrem, za drugim razem wykazując, iż ilość Bi-Oil pozostała na skórze była znacząco mniejsza niż w przypadku olejku referencyjnego.

Badanie 2

Cel

Badanie oceniające tempo absorpcji Bi-Oil po standardowym nałożeniu i wklepaniu produktu.

Próba

Uczestnicy: 100 uczestników (97 kobiet i 3 mężczyzn). Miejsce aplikacji: badany produkt był nakładany na zgięciową powierzchnię przedramienia wszystkich uczestników.

Metodologia badania

Badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną. Bi-Oil i olejek referencyjny zaaplikowano w obszarach testowych na zgięciową powierzchnię przedramienia uczestników. Uczestnicy wklepywali testowany produkt przez 1 minutę. Następnie ocenili tempo absorpcji produktów w 5-punktowej skali od “bardzo wolnej absorpcji” do “bardzo szybkiej absorpcji”.

Wynik

Absorpcja Bi-Oil przez skórę została oceniona jako “bardzo szybka” lub “szybka” przez większość (72%) oceniających.