Studie av ujevn hudtone, 2005

Testsenter

Det fotobiologiske laboratoriet ved Sør-Afrikas medisinske universitet.

Mål

Å vurdere hvor effektiv Bi-Oil er til å forbedre utseendet av ujevn hudtone.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 30 kvinnelige deltakere av forskjellig etnisk opphav. Deltakernes alder: 18 til 55. Pigmenteringstype: melasme i ansiktet.

Metodikk

Enkeltblind (inspektør), randomisert og kontrollert. Parvis testutforming som tillater sammenlikning på samme forsøksperson. Forsøkspersonene hadde tosidig pigmentering, som muliggjorde en studieutforming for halve ansiktet/halsen. Produktet påført to ganger om dagen i 12 uker på målområdet. Påført under veiledning med jevne mellomrom. Evaluering uke 0, 4, 8 og 12.

Resultat

Bi-Oil forbedret utseendet av den ujevne hudtone både på den lyse og mørke hudtyper. 93 % av forsøkspersonene registrerte forbedret utseende etter 6 uker. Klinikeren registrerte like stor forbedring både på den lyse og den mørke hudtypen fra uke 0 til 8. Klinikeren registrerte større forbedring på den mørke hudtypen fra uke 8 til 12.