Test på sensitiv hud, 2006

Testsenter

Future Cosmetics, Pretoria, Sør-Afrika.

Mål

Å teste om Bi-Oil irriterer huden hos forsøkspersoner med sensitiv hud.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 21 deltakere. Deltakernes alder: 18 til 65. Utvalgskriterium: Det ble valgt forsøkspersoner med kjent sensitiv hud som ble utsatt for en positiv kontroll (melkesyre) for å bekrefte hudens status som sensitiv.

Metodikk

Randomisert og kontrollert. 3 områder ble evaluert: område påført ionebyttet vann (negativ kontroll), område påført Bi-Oil og område påført 1 % løsning av natriumlaurylsulfatand (positiv kontroll – kjent hudirriterende stoff). Testproduktene ble påført med en lapp på innsiden av underarmen og tatt av etter 24 timer. Huden ble evaluert og reaksjoner registrert 24, 48, 72 og 96 timer etter påføringen. Dermatolog til stede under evalueringen. Hudreaksjonene fikk poeng etter en skala på 0–4 (der 0 er ingen reaksjon og 4 ildrød hud).

Resultat

Bi-Oil ble funnet å være et ikke-irriterende produkt for forsøkspersoner med sensitiv hud. Ingen av forsøkspersonene opplevde ugunstige reaksjoner på Bi-Oil. Bi-Oil hadde en gjennomsnittlig reaksjonsverdi på 0,03 gjennom hele 96-timersperioden. Bi-Oil fikk bedre resultat enn ionebyttet vann (negativ kontroll).