Arr, brukertest, 2002

Testsenter

Ayton-Moon, Somerset, Storbritannia.

Mål

Å vurdere Bi-Oils evne til å forbedre utseendet av arr i en 82-personers brukertest.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 82 deltakere som omfattet både voksne og barn. Arrenes alder: nydannet til over 10 år. Arrtyper: opphøyede, flate og innsunkne arr, som varierte fra små brannsår og skrubbsår til operasjonsarr. Posisjon: diverse.

Metodikk

Produktet ble påført 3 ganger om dagen i 4 uker. Deltakerne ble instruert til å massere med sirkulerende bevegelser inntil produktet var helt tatt opp Samtaler gjennomført i uke 0, 2 og 4. Deltakerne satte poeng på forbedringen de merket etter en skala fra 1 til 9 (1 representerer ‘ingen forbedring’ og 9 representerer ‘stor forbedring’).

Resultat

82 % av deltakerne registrerte en forbedring i utseendet av arrene sine etter 4 uker.