Arrtest, 2010

Testsenter

proDERM-institutt for anvendt dermatologisk forskning, Hamburg, Tyskland.

Mål

Å teste hvor effektivt Bi-Oil forbedrer utseendet av arr.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 36 kvinnelige deltakere av forskjellig etnisk opphav. Deltakernes alder: 18 til 65. Arrenes alder: nydannet til 3 år gamle. Posisjon: mage, bein, arm, hals, kne, torso, overkropp.

Metodikk

Dobbeltblind, randomisert og placebokontrollert. Forsøkspersonene hadde matchende arr eller et arr som var stort nok til å påføre produktet på halvparten og sammenlikne halvdelene. Produktet ble påført to ganger daglig i 8 uker, uten ekstra massasje på målområdet. Påføring under veiledning med jevne mellomrom. Evaluert uke 0, 2, 4 og 8. Det ble evaluert forskjellige arrparametere i samsvar med Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS).

Resultat

Bi-Oil forbedrer effektivt utseendet av arr. Det ble påvist statistisk signifikant resultat etter bare 2 uker (dag 15) hos 66 % av forsøkspersonene. Etter 8 uker (dag 57) viste 92 % av forsøkspersonene en forbedring nesten tre ganger så stor som i uke 2. Kontinuerlig forbedring av POSAS så lenge studien varte.