Arrstudie, 2005

Testsenter

Det fotobiologiske laboratoriet ved Sør-Afrikas medisinske universitet.

Mål

Å vurdere hvor effektiv Bi-Oil er til å forbedre utseendet av arr.

Testgruppe

Forsøksperoner: 24 deltakere, 22 kvinnelige og 2 mannlige. Deltakernes alder: 18 til 60. Arrenes alder: nydannet til 3 år gamle. Arrtyper: varierende fra små brannsår til operasjonsarr (12 større arr, 14 mindre arr – 1 deltaker hadde arr tre steder).

Metodikk

Enkeltblind (inspektør), randomisert og kontrollert. Parvis testutforming som tillater sammenlikning på samme forsøksperson. Forsøkspersonene hadde matchende arr eller et arr som var stort nok til at halvparten kunne behandles. Produktet ble påført to ganger om dagen i 12 uker på målområdet. Påført under veiledning med jevne mellomrom. Evaluering uke 0, 4, 8 og 12.

Resultat

Bi-Oil forbedret utseendet til arr ut fra både objektive og subjektive vurderinger. 65 % av forsøkspersonene registrerte forbedret utseende etter 4 uker.