Studie på tørr hud, 2011

Testsenter

Det fotobiologiske laboratoriet ved Sør-Afrikas medisinske universitet.

Studie 1

Mål

Vurdere effekten ved kun 1 applisering av Bi-Oil i forhold til å forbedre hornlagrets (stratum corneum) barrierefunksjon og fuktighetsgivende effekt.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 40 kvinner av varierende etnisitet. Produktet ble applisert på underarmens undersida på alle forsøkspersonene.

Metodikk

Vurdering av hudens fuktighet med et Corneometer som hovedparameter, vurdering av barriere-funksjon med et Vapometer som sekundært parameter. Deltakerne vasket sine underarmer med såpe 2 timer før målingene ble utført. Utgangsmålinger ble gjort med intrumentene. Bi-Oil og en referanseolje ble deretter applisert på ulike steder på undersiden av underarmen hos alle deltakere. Det ble gjort nye målinger igjen umiddelbart etter applisering av produktet samt 2 timer senere, både før og etter at produktene ble tørket av. Et ubehandlet kontrollområde ble også målt samtidig.

Resultat

Umiddelbart etter påføring, reduserte begge oljer transepidermal vanntap (TEWL) i forhold til ubehandlet kontroll. Hudens evne til å holde på fuktighet økte ved bruk av begge oljene i den tiden oljene var applisert. To timer senere, etter at oljene var tørket bort fra hudens overflate, viste Bi-Oil ytterligere økt TEWL verdier i forhold til referanseoljen, noe som indikerer økt fuktighetsbevarende effekt og dermed økt fuktighet i huden.

Studie 2

Mål

Vurdere effekten av Bi-Oils fuktighetsgivende egenskaper og lindrig av tørr hud ved applisering 2 ganger daglig.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 25 kvinnlige deltagere (europeiske). Produktet ble applisert på ytterleggen hos alle deltakere.

Metodikk

Såpe ble brukt i en 7 dagers periode for å fremkalle tørr hud. Bi-Oil og en referanseolje ble påført to ganger daglig. Visuell vurdering av huden ble gjennomført på dag 1 og dag 2. Vurderingen ble gjort av en erfaren fagperson med en 2x forstørrelsesglass lampe. Et ubehandlet kontrollområde ble også vurdert samtidig.

Resultat

Både Bi-Oil og referansenoljen forbedret tørr hud sammenlignet med ubehandlet kontroll. Bi-Oil var statistisk overlegen på dag 3. Betydelige forbedringer i utseende av hudområdene som ble behandlet med Bi-Oil bekrefter effektiviteten til å lindre tørr hud.