Hudaldring studie, 2011

Testsenter

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.

Studie 1: ansikt & nakke

Mål

Vurdere effekten av Bi-Oil på kvinnor med mild till moderat åldret hud i ansikt og hals.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 67 kvinner (med ulik etnisitet) med milde til moderate aldersforandringer i huden på ansikt og hals. Gruppen som ble behandlet med Bi-Oil inkluderte 35 kvinner og gruppen som ikke ble behandlet inkluderte 32 kvinner. Deltakernes alder: 30 til 70.

Metodikk

Randomisert, kontrollert, enkelt blind studie. Forsøkspersonene deltok i en initial vurdering etterfulgt av 1 ukes wash-out periode. Produktet ble applisert på ansikt og hals 2 ganger per dag i 12 uker. Første applisering ble utført under tilsyn. Klinisk vurdering ble utført i uke 0, 2, 4, 12. Det ble gjort separate vurderinger av ansikt og hals for følgende parametre: generelt utseende, fine linjer i huden, dype rynker, ujevn pigmentering, ujevn hudtone, visuelle ruhet/glatthet, følbar grovhet/glatthet, hudens utseende mht. fasthet og utstrålning.

Resultat

Bi-Oil er effektiv til å forbedre utseende på aldret hud i ansikt og på hals. Resultatet etter 8 ukers behandling viste en statistiskt signifikant forbedring for alle kliniske parametre som ble vurdert. Etter 12 ukers behandling med Bi-Oil hadde 94% en statistiskt signifikant forbedring av utseende til ansikt og 80% en statistiskt signifikant forbedring av halsens utseende.

Studie 2: kropp

Mål

Vurdering av Bi-Oil sin effekt når den brukes på brystet, leggene og armer av kvinner med mild til moderat aldret hud.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 67 kvinnlige deltakere (med ulik etnisitet) med mild til moderat aldret hud på ansikt og hals. Gruppen som ble behandlet med Bi-Oil inkluderte 35 kvinner og gruppen som ikke ble behandlet inkluderte 32 kvinner. Deltakernes alder: 30 til 70.

Metodikk

Randomisert, kontrollert, enkelt blind studie. Forsøkspersonene deltok i en initial vurdering etterfulgt av 1 uke wash-out periode. Produktet ble applisert på brystet, leggene og armene 2 ganger per dag i 12 uker. Første applisering ble utført under tilsyn. Klinisk vurdering ble utført i uke 0, 2, 4, 12. Det ble gjort separate vurderinger av bryst, legger og armer for følgende parametre: generelt utseende, tørrhet, hudens visuelle ruhet/glatthet og følbare grovhet/glatthet.

Resultat

Bi-Oil er effektiv til å forbedre det generelle utseende til aldret hud på kroppen. Resultatet etter 4 ukers behandling viste en statistisk signifikant forbedring for alle kliniske parametre som ble vurdert.Etter 12 ukers behandling med Bi-Oil hadde 89% en statistisk signifikant forbedring av det generelle utseendet av brystet, leggene og armene.