Kvisedanningstest, 2006

Testsenter

Future Cosmetics, Pretoria, Sør-Africa.

Mål

Å teste om Bi-Oil er tilbøyelig til å danne kviser og hudormer.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 21, deltakere, 17 kvinnelige og 4 mannlige av forskjellig etnisk opphav, 50 % disponert for kviser.

Metodikk

Randomisert og kontrollert. Produktet påført to ganger om dagen i 28 dager. 3 områder evaluert: ubehandlet område (negativ kontroll), område påført Bi-Oil og område påført acetylert lanolinalkohol (positiv kontroll – en kjent kvisedanner). Testproduktene ble påført øvre ryggregion (skulderblad).

Resultat

Det ble funnet at Bi-Oil ikke dannet kviser og heller ikke hudormer. Området som ble påført Bi-Oil viste ingen signifikant forskjell fra det ubehandlede området. Den positive kontrollen dannet kviser.