Apsorpsjons studie, 2011

Testsenter

proDERM-institutt for anvendt dermatologisk forskning, Hamburg, Tyskland.

Studie 1

Mål

Vurdere graden av absoropsjon av Bi-Oil etter en standardisert applisering og innarbeiding i huden.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 22 trente bedømmere ( 21 kvinner, 1 man). Produktene ble applisert på underarmens undersida hos forsøkspersonene.

Metodikk

Dubbeltblind, randomisert, kontrollert studie. Bi-Oil samt en referanseolje ble applisert på et forhåndsbestemt hudområde på underarmens underside. Bedømmerne gjennomførte deretter 100 sykliske bevegelser i en bestemt hastighet. Deretter ble det gjort en vurdering av absorpsjonen av produktet ved hjelp av en 5-poengsskala fra “veldig langsom absorpsjon” til “veldig rask absorpsjon”. Et sebumeter ble brukt i vurderingen av mengde olje på huden, denne vurderingen ble utført ved to ulike tidspunkter, før applisering og 2 minutter etter applisering av produktene.

Resultat

Absorpsjonen av Bi-Oil ble vurdert som veldig rask av majoriteten (77,3%) av de trente bedømmerne. Dette ble bekreftet av målingene med sebumeter, verdiene ved den andre målingen viste at mengden Bi-Oil som var igjen på huden var signifikant lavere sammenlignet med referanseoljen.

Studie 2

Mål

Vurdere graden av absorpsjon av Bi-Oil etter en standardisert applisering og innarbeiding i huden.

Testgruppe

Forsøkspersoner: 100 deltakare (97kvinnlige og 3 mannlige). Produktene ble applisert på underarmens undersida hos forsøkspersonene.

Metodikk

Dubbeltblind, randomisert, kontrollert studie. Bi-Oil samt en referanseolje ble applisert på et forhåndsbestemt hudområde på underarmens underside hos forsøkspersonene. Oljene ble innarbeidet i huden i 1 minut av hver forsøksperson. Deltakerne vurderte deretter absorpsjonen på en 5-poengsskala fra “veldig langsom absorpsjon” til “veldig rask absorpsjon”.

Resultat

Absorpsjonen Bi-Oil ble vurdert som veldig rask eller rask av majoriteten (72%) forsøkspersonene.