Produksjon

Bi-Oil produseres i samsvar med cGMP (gjeldende god produksjonspraksis) definert av Verdens helseorganisasjon. Alle ingrediensene testes for utblanding og mikrobiologisk forurensning før produksjonen og en prøve fra hvert produksjonsparti testes i laboratorium og blir deretter oppbevart og fulgt nøye i en 5-årsperiode.

All Bi-Oil-emballasje er resirkulerbar og alle papirmaterialer er sertifisert i samsvar med bærekraftig skogforvaltning.

Det produseres ingen skadelige utslipp, farlig avfall eller avløpsvann under produksjonen av Bi-Oil.