Onderzoek pigmentvlekken, 2005

Onderzoeksinstelling

Fotobiologisch Laboratorium van de Medische Universiteit van Zuid Afrika.

Doelstelling

Nagaan hoe doeltreffend Bi-Oil de zichtbaarheid van pigmentvlekken kan verminderen.

Staal

Proefpersonen: 30 vrouwelijke deelnemers van verschillende ethniciteiten. Leeftijd deelnemers: 18 tot 55 jaar. Pigmentatietype: huiduitslag in aangezicht.

Methodologie

Enkelblind (beoordelaar), gerandomiseerd en gecontroleerd. Een gepaarde studie-opzet met plaats voor intra-subject vergelijking. Proefpersonen met bilaterale pigmentatie die een half-gezichts/nek studie-opzet mogelijk maakte. Het product werd gedurende 12 weken tweemaal per dag aangebracht op het vooraf bepaalde huidoppervlak. De applicatie gebeurde onder toezicht en op vaste intervallen. De evaluaties vonden plaats na 0, 4, 8 en 12 weken.

Resultaat

Zowel bij lichte als donkere huidtypes verminderde Bi-Oil de zichtbaarheid van pigmentvlekken. 93% van de proefpersonen meldden een verbetering na 6 weken. De clinicus noteerde een even grote vooruitgang bij de lichte en donkere huidtypes tussen week 0 en 8. Tussen week 8 en 12 noteerde de clinicus een grotere vooruitgang bij donkere huidtypes.