Onderzoek gevoelige huid, 2006

Onderzoeksinstelling

Future Cosmetics, Pretoria, Zuid Afrika.

Doelstelling

Nagaan of Bi-Oil huidirritatie veroorzaakt bij proefpersonen met een gevoelige huid.

Staal

Proefpersonen: 21 deelnemers. Leeftijd deelnemers: 18 tot 65 jaar. Selectiecriteria: proefpersonen met gekende gevoelige huid werden geselecteerd en eerst blootgesteld aan een positieve controle (melkzuur) om hun status als gevoelige huidtypes te verifiëren.

Methodologie

Gerandomiseerd en gecontroleerd. 3 gebieden werden onderzocht: huidoppervlak behandeld met gedeïoniseerd water (negatieve controle), huidoppervlak behandeld met Bi-Oil, en huidoppervlak behandeld met een 1% solutie van natriumlaurylsulfaat (positieve controle - een gekend huidirriterend product). De testproducten werden via een patch aangebracht op de palmaire onderarm en na 24 uur verwijderd. De huid werd onderzocht en de reacties werden genoteerd 24, 48, 72 en 96 uur na de applicatie. Een dermatoloog was aanwezig tijdens de evaluaties. De huidreacties werden gerangschikt volgens een schaal van 0 tot 4 (0 is geen reactie en 4 betekent een brandende roodheid).

Resultaat

Bi-Oil veroorzaakte geen irritaties bij proefpersonen met een gevoelige huid. Geen enkele proefpersoon vertoonde een negatieve reactie na de behandeling met Bi-Oil. Bi-Oil had een gemiddelde reactiewaarde van 0.03 gedurende een periode van 96 uur. Bi-Oil presteerde beter dan gedeïoniseerd water (negatieve controle).