Studie littekens, 2005

Onderzoeksinstelling

Fotobiologisch Laboratorium van de Medische Universiteit van Zuid Afrika.

Doelstelling

Nagaan hoe doeltreffend Bi-Oil is in het verminderen van de zichtbaarheid van littekens.

Staal

Proefpersonen: 24 deelnemers, 22 vrouwen en 2 mannen. Leeftijd deelnemers: 18 tot 60 jaar. Ouderdom littekens: recent gevormde littekens, tot 3 jaar oud. Type littekens: kleine brandwonden tot chirurgische littekens (12 grote littekens, 14 kleinere - 1 deelnemer met littekens op 3 plaatsen).

Methodologie

Enkelblind (beoordelaar), gerandomiseerd en gecontroleerd. Een gepaarde studie-opzet met plaats voor intra-subject vergelijking. Proefpersonen met vergelijkbare littekens of een litteken groot genoeg om de applicatie van half een litteken toe te laten. Het product werd gedurende 12 weken tweemaal per dag aangebracht op het vooraf bepaalde huidoppervlak. De applicatie gebeurde onder toezicht en op vaste intervallen. De beoordelingen vonden plaats na 0, 4, 8 en 12 weken.

Resultaat

Zowel volgens objectieve als subjectieve beoordelingen verminderde Bi-Oil de zichtbaarheid van littekens. 65% van de Proefpersonen stelden een vooruitgang vast na 4 weken.