Onderzoek gevoelige huid, 2006

Onderzoeksinstelling

Future Cosmetics, Pretoria, Zuid-Afrika.

Objectief

Nagaan of Bi-Oil huidirritatie veroorzaakt bij testpersonen met een gevoelige huid.

Testgroep

Testpersonen: 21 deelnemers. Leeftijd van de deelnemers: 18 tot 65 jaar. Selectiecriteria: testpersonen met bekende gevoelige huid werden geselecteerd en blootgesteld aan een positieve controle (melkzuur) om hun status als gevoelige huidtypes te verifiëren.

Methodologie

Gerandomiseerd en gecontroleerd. 3 gebieden werden onderzocht: huidoppervlak behandeld met gedeïoniseerd water (negatieve controle), huidoppervlak behandeld met Bi-Oil, en huidoppervlak behandeld met een 1 % oplossing van natriumlaurylsulfaat (positieve controle - een bekend huidirriterend product). De testproducten werden via een patch aangebracht op de binnenzijde van de onderarm en verwijderd na 24 uur. De huid werd onderzocht en de reacties genoteerd 24, 48, 72 en 96 uur na applicatie. Een dermatoloog was aanwezig tijdens de evaluaties. De huidreacties werden gerangschikt volgens een schaal van 0 tot 4 (0 betekent geen reactie en 4 brandende roodheid).

Resultaat

Bi-Oil bleek geen irritaties te veroorzaken bij testpersonen met een gevoelige huid. Geen enkele testpersoon ervaarde enige negatieve reactie tegen Bi-Oil. Bi-Oil had een gemiddelde reactiewaarde van 0.03 gedurende een periode van 96 uur. Bi-Oil presteerde beter dan gedeïoniseerd water (negatieve controle).