Studie occlusief karakter, 2008

Onderzoeksinstelling

Onderzoek ondernomen door Prof. Dr. J Wiechers van de Rigano Laboratoria in Milaan, Italië.

Objectief

Nagaan of Bi-Oil een vergelijkbaar occlusiviteitsniveau heeft als de vernix caseosa (vernix caseosa, de roomwitte en viskeuze biofilm die een baby omhult in de baarmoeder, wordt door cosmetische wetenschappers algemeen beschouwd als de ‘gouden standaard’ in huidhydratatie omwille van het perfecte occlusiviteitsniveau.)

Methodologie

Afgemeten hoeveelheden water werden in bekers geplaatst die afgedekt werden met een semi-permeabel membraan Vitro-Skin™, genaamd. Dit membraan simuleert de oppervlakte-eigenschappen van de menselijke huid. Vernix caseosa en Bi-Oil werden vervolgens aangebracht op het membraan en de hoeveelheid vochtverlies werd gemeten over een bepaalde periode. Dit werd vervolgens vergeleken met de hoeveelheid vochtverlies doorheen een membraan waarop geen product aangebracht was. De transferratio van de waterdamp werd vervolgens berekend voor elk product en uitgedrukt in g/m²/h.

Resultaat

Bi-Oil vertoont een occlusiviteitsniveau erg vergelijkbaar aan vernix caseosa, Bi-Oil heeft een transferratio van 23,5 en vernix caseosa 27,2.