အရေပြား အသုံးပြုသူ လေ့လာစမ်းသပ်ချက် ၂၀၀၂

လေ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန

Ayton-Moon, Somerset, United Kingdom.

ရည်ရွယ်ချက်

လူ ၈၂ဦးပါ အသုံးပြုသူ စမ်းသပ်လေ့လာချက်တွင် Bio - Oil ၏ အနာရွတ်များ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသောအရည်အသွေးကို အဆင့်သတ်မှတ်ရန်

နမူနာများ

ပါ၀င်သူ - ကလေးနှင့်လူကြီး စုစုပေါင်း ၈၂ဦး၊ အမာရွတ်သက်တမ်း - အသစ်မှ ၁၀နှစ်ကြာသက်တမ်းရှိ အမာရွတ်များ၊ အမာရွတ်မျိုးအစား - ဖောင်းနေသော၊ ပြားသော၊ ချိုင့်နေသော အမာရွတ်များ၊ အသေးစားမီးလောင်ဒဏ်ရာနှင့် ခွဲစိတ် ဒဏ်ရာအမာရွတ်များ၊ အမာရွတ်တည်နေရာ - နေရာမျိုးစုံ

နည်းစနစ်

ကုန်ပစ္စည်းကို တစ်နေ့သုံးကြိမ်၊ လေးပတ် လိမ်းပေးသည်။ ပါ၀င်သူများအား ဆေးလိမ်းရာတွင် စိမ့်၀င်သွားသည်အထိ စက်၀ိုင်းပုံလိမ်းပေးရန် ညွှန်ကြားထား သည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများကို ၀၊ ၂ နှင့် ၄ ပတ်များတွင် ပြုလုပ်သည်။ ပါ၀င်သူ များ၏ တိုးတက်မှုအား သိရှိသတိပြုမိမှုကို ၁ - မှ ၉ ပမာဏ (၁ မှာ တိုးတက်မှုမရှိမှ ၉ မှာ တိုးတက်မှုအများဆုံးရှိသည် အထိ) အဆင့်ခွဲ သတ်မှတ် ခဲ့သည်။

ရလဒ်

ပါ၀င်သူများ၏ ၈၂%မှာ ၄င်းတို့အရေပြားအမာရွတ်များ ပိုမိုတုးိတက်ကောင်းမွန် လာသည်ကို လေးပတ်ကြာပြီးနောက် သိရှိမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။