ထုတ်လုပ်မှု

Bi-Oil သည် ကမာ္ဘ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ညွှန်ကြားထားသော လက်ရှိ ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အထများ current Good Manufacturing Practice (cGMP) စနစ်နှင့်အညီထုတ်လုပ် ထားပါသည်။ ပါ၀င်ပစ္စည်းအားလုံးကိုလည်း ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးမချမီ ကြိုတင် ပြီး အဏုဇီ၀ဗေဒအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်မှုကို စစ်ဆေးသည့်အပြင် ထုတ်လုပ်မှုအပတ်စဉ်တစ်ခုတိုင်းမှ နမူနာများကိုလည်း ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်စေပြီး သိမ်းဆည်းထားကာ ငါးနှစ်ကြာသည့်တိုင် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှု ပြုလုပ်ပါ သည်။

Bi-Oil ၏ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအားလုံးမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး စက္ကူအသုံးပြုသည့် အပိုင်းအားလုံးကိုလည်း သဘာ၀သစ်တောများထိန်းသိမ်းရေး အလေ့အထများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

Bi-Oil ထုတ်လုပ်ရာတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ဓါတ်ငွေ့၊ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေသော ရေနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိပါ။