ဖော်စပ်ပုံ

Bi-Oil ကို အပင်များမှရသည့်အဆီအနှစ်များနှင့် ဗီတာမင်ဓါတ်များအားလုံးတို့ ကို အဆီအခြေခံပြီးရောစပ်ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ Purcelin Oil&trade ကဲ့သို့ နောက်ဆုံးပေါ်ပါ၀င်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးတည်မြဲမှု၊ ပေါ့ပါးလွယ်ကူပြီး မစေးကပ်မှု၊ ပါ၀င်သော ဗီတာမင် နှင့် အပင်ထွက်အဆီအနှစ်များ၏ကောင်းမွန်မှုကို ပိုမိုအားဖြည့်ပေးမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

Bi-Oil သည် ဥရောပပါလီမန်နှင့် ပါလီမန်၏ အလှကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ကောင်စီ၏ စိတ်ချလုံခြုံရမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးမှု ခံယူထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှု၊ ဓါတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပါ၀င် မှုအဆင့်၊ ပါ၀င်ပစ္စည်းတစ်မျိုးချင်းစီတို့အား နေ့စဉ်သုံးစွဲထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသည့် သက်ရောက်မှုများ စသည်တို့ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခံခဲ့ပြီး သုံးစွဲရန် လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိပြီး၊ ကိုယ်၀န်ဆောင်အမျိုးသမီးများပင်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။