Perkilangan

Untuk memastikan piawaian kualiti yang ketat, Bi-Oil dihasilkan di sebuah kemudahan farmaseutikal. Semua ramuan diuji untuk pengadukan dan pencemaran mikrobiologi sebelum pengeluaran dan suatu sampel daripada setiap kelompok yang dihasilkan diuji di makmal dan kemudian disimpan dan dipantau sepanjang tempoh 5 tahun.

Semua bungkusan Bi-Oil boleh dikitarkan semula dan semua bahan kertas disahkan mengikut amalan pengurusan hutan yang mampan.

Tiada pelepasan yang memudaratkan, sisa berbahaya atau sisa air yang dijanakan dalam pengeluaran Bi-Oil.