Pētījums par nevienmērīgu ādas krāsu 2005. gadā

Pētījuma centrs

Dienvidāfrikas Medicīnas universitātes Fotobioloģijas laboratorija

Mērķis

Novērtēt Bi-Oil efektivitāti ādas krāsas nevienmērīguma mazināšanā.

Pētījuma populācija

Dalībnieces – 30 dažādu tautību sievietes vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Pigmentācijas tips – sejas melasma.

Metodes

Vienkārši maskēts (pētniekam), nejaušināts, kontrolēts pētījums. Pārotais pētījuma dizains ļāva salīdzināt izmaiņas katrai dalībniecei atsevišķi. Dalībniecēm bija abpusēja pigmentācija, tāpēc bija iespēja vienlaikus vērtēt abas sejas un kakla puses. Eļļa uz mērķa zonas tika uzklāta divreiz dienā 12 nedēļas pēc kārtas. Eļļa tika regulāri lietota speciālista uzraudzībā. Rezultāti tika vērtēti 0., 4., 8. un 12. nedēļā.

Rezultāti

Bi-Oil mazināja gan gaiša, gan tumša tipa ādas krāsas nevienmērīgumu. 93% dalībnieču ārējā izskata uzlabošanos ievēroja pēc sešām nedēļām. Ārsti novēroja, ka laikā no 0. līdz 8. nedēļai vienādi uzlabojās gan gaiša, gan tumša tipa ādas stāvoklis. Laikā no 8. līdz 12. nedēļai stāvoklis uzlabojās vēl vairāk.