Pētījums par strijām 2005. gadā

Pētījuma centrs

Dienvidāfrikas Medicīnas universitātes Fotobioloģijas laboratorija

Mērķis

Novērtēt Bi-Oil efektivitāti palīdz uzlabot striju izskatu.

Pētījuma populācija

Dalībnieces – 20 sieviešu vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Strijas atradās uz vēdera.

Metodes

Vienkārši maskēts (pētniekam), nejaušināts, kontrolēts pētījums. Pārotais pētījuma dizains ļāva salīdzināt izmaiņas katrai dalībniecei atsevišķi. Dalībniecēm strijas atradās abās vēdera pusēs, tādēļ bija iespējams vērtēt abas vēdera puses. Eļļa uz mērķa zonas tika uzklāta divreiz dienā 12 nedēļas pēc kārtas. Eļļa regulāri tika lietota speciālista uzraudzībā. Rezultāti tika vērtēti 0., 4., 8. un 12. nedēļā.

Rezultāti

Bi-Oil mazināja strijas gan pēc objektīva, gan subjektīva vērtējuma. 50% dalībnieču striju izskata uzlabošanos ievēroja pēc četrām nedēļām.