Ādas jutības pārbaude 2006. gadā

Pētījuma centrs

Uzņēmums Future Cosmetics, Pretorija, Dienvidāfrikas Republika

Mērķis

Pārbaudīt, vai Bi-Oil izraisa ādas iekaisumu pētījuma dalībniekiem ar jutīgu ādu.

Pētījuma populācija

Dalībnieki – 21 dalībnieks vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Izvēles kritēriji: tika izvēlēti dalībnieki ar diagnosticētu ādas jutību, un viņi tika pakļauti pozitīvai kontrolei (ar pienskābi), lai apstiprinātu, ka viņu āda ir jutīga.

Metodes

Nejaušināts, kontrolēts pētījums. Tika vērtētas trīs ādas zonas – dejonizēta ūdens uzklāšanas zona (negatīvā kontrole), Bi-Oil uzklāšanas zona un 1 % nātrija laurilsulfāta uzklāšanas zona (pozitīvai kontrolei, jo šī viela ir pazīstama kā ādu kairinoša). Pārbaudāmie preparāti tika uzklāti uz apakšdelma plaukstas daļas un notīrīti pēc 24 stundām. Āda un tās reakcija tika vērtēta 24, 48, 72 un 96 stundas pēc preparātu uzklāšanas. Vērtēšanā piedalījās dermatologs. Ādas reakcijas tika vērtētas pēc 0–4 punktu skalas: 0 punktu – reakcijas nav, 4 punkti – ugunīgs apsarkums.

Rezultāti

Tika konstatēts, ka dalībniekiem ar jutīgu ādu Bi-Oil eļļa to nav iekaisinājusi. Nevienam dalībniekam nebija Bi-Oil izraisītu blakusparādību. Pēc 96 stundām novērotās Bi-Oil izraisītās reakcijas vidējais novērtējums bija 0,03 punkti. Bi-Oil iedarbība bija labāka nekā dejonizētā ūdens (negatīvās kontroles līdzekļa) iedarbība.