Pētījums par rētām 2002. gadā

Pētījuma centrs

Uzņēmums Ayton-Moon, Somerseta, Apvienotā Karaliste

Mērķis

Pētījumā par 82 personām, novērtēt Bi-Oil spēju mazināt rētu saskatāmību.

Pētījuma populācija

Dalībnieki – 82 pieaugušie un bērni. Rētu vecums – no svaigām līdz vairāk nekā 10 gadus senām rētām. Rētu veids – paceltas, līdzenas un iegrimušas rētas, no sīkiem apdegumiem un skrambām līdz ķirurģiskām rētām. Rētu lokalizācija – dažāda.

Metodes

Eļļa tika lietota trīsreiz dienā četras nedēļas pēc kārtas. Dalībnieki bija apmācīti ar apļveida kustībām masēt eļļas uzklāšanas vietu, līdz eļļa ir pilnībā uzsūkusies. Dalībnieki tika aptaujāti 0., 2., 4. un 8. nedēļā. Dalībnieki novēroto rētu izskata uzlabošanos vērtēja, piešķirot 1–9 punktus (1 – “nav uzlabojuma”, 9 – “ļoti izteikts uzlabojums”).

Rezultāti

Pēc četrām nedēļām rētu izskata uzlabošanos novēroja 82 % dalībnieku.