Pētījums par rētām 2005. gadā

Pētījuma centrs

Dienvidāfrikas Medicīnas universitātes Fotobioloģijas laboratorija

Mērķis

Novērtēt Bi-Oil eļļas efektivitāti rētu maskēšanā.

Pētījuma populācija

Dalībnieki – 24 personas, no tām 22 sievietes un divi vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Rētu vecums – no svaigām līdz trīs gadus senām rētām. Rētu veids – no sīkiem apdegumiem līdz ķirurģiskām rētām (bija 12 plašas rētas, 14 sīkas rētas, un vienam dalībniekam rētas bija trijās vietās).

Metodes

Vienkārši maskēts (pētniekam), nejaušināts, kontrolēts pētījums. Pārotais pētījuma dizains ļāva salīdzināt izmaiņas katram dalībniekam atsevišķi. Dalībniekiem bija piemērotas rētas, vai arī rētas bija tik lielas, ka eļļu bija iespējams uzklāt pusei rētas. Eļļa uz mērķa zonas tika uzklāta divreiz dienā 12 nedēļas pēc kārtas. Eļļa regulāri tika lietota speciālista uzraudzībā. Rezultāti tika vērtēti 0., 4., 8. un 12. nedēļā.

Rezultāti

Bi-Oil eļļa maskēja rētas gan pēc objektīva, gan subjektīva vērtējuma. 65 % dalībnieku rētu izskata uzlabošanos ievēroja pēc četrām nedēļām.