Pētījums par uzsūkšanos 2011. gadā

Pētījuma centrs

Hamburgas Praktiskās dermatoloģijas pētījumu institūts proDERM (Vācija)

1. pētījums:

Mērķis

Novērtēt Bi-Oil uzsūkšanās pakāpi pēc standartizētas uzklāšanas un iemasēšanas.

Pētījuma populācija

Dalībnieki – 22 apmācīti vērtētāji (21 sieviete un viens vīrietis). Pārbaudes vieta – pārbaudāmie preparāti visiem vērtētājiem tika uzklāti uz apakšdelma plaukstas daļas.

Metodes

Dubultmaskēts, nejaušināts, kontrolēts pētījums. Vērtētājiem uz apakšdelma plaukstas daļas izvēlētajās vietās tika uzklāta Bi-Oil un salīdzināmā eļļa. Vērtētāji noteiktajā ātrumā izdarīja 100 ciklisku kustību. Tad pēc piecu punktu skalas tika vērtēta preparātu uzsūkšanās (no “ļoti lēna uzsūkšanās” līdz “ļoti ātra uzsūkšanās”). Uz ādas esošās eļļas daudzuma vērtēšanai divas reizes tika izmantoti ar sebometru izdarītu mērījumu rezultāti – pirms eļļas uzklāšanas un divas minūtes pēc tās.

Rezultāti

Lielākā daļa (77,3 %) apmācīto vērtētāju Bi-Oil iesūkšanos ādā novērtēja kā “ļoti strauju” vai “strauju”. To apstiprināja otrajā laika punktā ar sebometru izdarīto mērījumu rezultāti, parādot, ka uz ādas atlikušais Bi-Oil daudzums ir ievērojami mazāks nekā salīdzināmās eļļas daudzums.

2. pētījums:

Mērķis

Novērtēt Bi-Oil uzsūkšanās pakāpi pēc standartizētas uzklāšanas un iemasēšanas.

Pētījuma populācija

Dalībnieki – 100 personas, no tām 97 sievietes un trīs vīrieši. Pārbaudes vieta – pārbaudāmie preparāti visiem dalībniekiem tika uzklāti uz apakšdelma plaukstas daļas.

Metodes

Dubultmaskēts, nejaušināts, kontrolēts pētījums. Dalībniekiem uz apakšdelma plaukstas daļas izvēlētajās vietās tika uzklāta Bi-Oil un salīdzināmā eļļa. Visi dalībnieki pētāmo preparātu vienu minūti iemasēja ādā. Tad pēc piecu punktu skalas tika vērtēta preparātu uzsūkšanās (no “ļoti lēna uzsūkšanās” līdz “ļoti ātra uzsūkšanās”).

Rezultāti

Lielākā daļa (72 %) dalībnieku Bi-Oil iesūkšanos ādā novērtēja kā “ļoti strauju” vai “strauju”.