Strijų tyrimas, 2005 m.

Tyrimų centras

Pietų Afrikos medicinos universiteto Fotobiologijos laboratorija.

Tikslas

Nustatyti odos priežiūros priemonės „Bi-Oil“ veiksmingumą gerinant strijų išvaizdą.

Ėminys

Tyrime dalyvavo 20 moterų. Tiriamųjų amžius – 18–55 m. Strijų vieta – pilvas.

Metodika

Aklas (vertintojų požiūriu), atsitiktinių imčių, kontroliuojamas tyrimas. Porinis tyrimo modelis leido atlikti intraasmenį palyginimą. Tiriamosios turėjo strijų abiejose pilvo pusėse, kad būtų galima naudoti pusės pilvo tyrimo modelį. Tikslinė sritis buvo tepama gaminiu du kartus per dieną 12 savaičių. Buvo reguliariai stebima, kaip gaminys naudojamas. Vertinimas buvo atliekamas 0, 4, 8 ir 12 savaitę.

Rezultatas

Odos priežiūros priemonė „Bi-Oil“ pagerino strijų išvaizdą, vertinant tiek objektyviai, tiek subjektyviai. 50 proc. tiriamųjų užfiksuotas strijų išvaizdos pagerėjimas per 8 savaites.