ការសិក្សា​អំពី​សម្លាកក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៥

មជ្ឈ​ម​ណ្ឌលសម្រាប់ធ្វើតេស្ត

មន្ទីរ​ពិសោធន៍​ Photobiology នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រអាហ្រ្វិកខាងត្បូង​

វត្ថុបំណង

ដើម្បី​វាយតម្លៃ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ Bi-Oil ក្នុងការ​កែលម្អស្នាមសម្លាក​។

ក្រុម​មនុស្សដែល​យកមក​សិក្សា​

អ្នកចូលរួម៖ អ្នកចូលរួម​២៤នាក់ ស្ត្រី២២នាក់ និង​បុរស​ពីរនាក់​។ អាយុអ្នក​ចូលរួមពី ១៨ ដល់​៦០ឆ្នាំ។ អាយុកាលសម្លាក៖ ទើប​តែ​កើតថ្មី​រហូត​ដល់​​៣ឆ្នាំ។ ប្រភេទសម្លាក៖ សម្លាកដោយសារ​​ការ​រលាកតូចៗរហូត​​ដល់​សម្លាកដែលត្រូវ​វះ​កាត់ (សម្លាក​ធំៗ១២ សម្លាកតូច​ៗ​១៤ អ្នកចូលរួមម្នាក់មាន​សម្លាកបីកន្លែង)។

វិធីសាស្ត្រ

(អ្នក​វាយតម្លៃ) អ្នក​ធ្វើតេស្ត​បាន​ដឹង​ជា​​មុន ដឹង​ដោយ​ចៃដន្យនិង​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង។ គំនូរប្លង់ការ​សិក្សាធ្វើ​ការ​ប្រៀប​ធៀប​សម្លាកផ្សេង​ៗ។ អ្នកចូលរួមមាន​សម្លាក​ដូចគ្នា ឬ​សម្លាក​ធំ​ល្មម​​ក្នុងការ​លាប​សម្លាក​ល្មមៗនិង​ការ​ប្រៀបធៀប​​ពីសម្លាក​ប្រែប្រួល។ ផលិត​ផល​នេះ​​លាប​ពីរដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​រយៈពេល​១២​សប្តាហ៍ត្រង់កន្លែង​​គោលដៅ​ដែល​ត្រូវ​លាប​។ ការ​លាប​អនុវត្ត​តាម​ការណែនាំ​តាម​ពេល​វេលា​ទៀង​ទាត់។ ការ​វាយ​តម្លៃ​ធ្វើ ០ ៤ ៨ និង​១២ សប្តាហ៍។

លទ្ធផល

ផលិតផល ​Bi-Oil ​ជួយការ​កែលម្អស្នាមសម្លាក​ ទាំង​ក្នុងការ​វាយ​តម្លៃបែបគុណភាព និងបរិមាណ។ ៦៥% នៃ​អ្នកចូលរួម​បាន​កត់សម្គាល់​ថា​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​​ក្នុង​​រយៈពេល​បួន​សប្តាហ៍។