ស្បែកជ្រីវជ្រួញ

ស្បែកជ្រីវជ្រួញជាធម្មតាទាក់ទងនឹងការវិវឌ្ឍ​របស់វ័យ​ដែលភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការចុះទ្រុឌទ្រោមនូវប្រព័ន្ធគាំទ្រកូឡាហ្សែន និងអ៊ីឡាស្តីននៅក្នុងស្បែក។ ផលិតផល Bi-Oil មានផ្ទុកនូវសារធាតុផ្សំជាច្រើនដែលជួយថែទាំស្បែក ធ្វើឱ្យស្បែកទន់ជាងមុន រលោងជាងមុន និងមានភាពរស់រវើកជាងមុន ហេតុនេះផលិតផល Bi-Oil ជួយកាត់បន្ថយ​ការលេចចេញនូវភាពជ្រីវជ្រួញនៅលើស្បែក។ ផលិតផល Bi-Oil ក៏មានជាតិ​សំណើមផងដែរ ដែលជួយកែលម្អស្បែកធ្វើ ឱ្យស្បែករលោង តឹង កែលម្អពណ៌របស់ស្បែក និងកាត់បន្ថយភាពជ្រីវជ្រួញរបស់ស្បែក។

គួរប្រើប្រាស់ផលិតផល Bi-Oil នៅលើកន្លែងដែលរងផងប៉ះពាល់​ ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ លទ្ធផលគឺខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។