Test djelovanja na osjetljivu kožu, 2006

Testni centar

Future Cosmetics, Pretorija, Južnoafrička Republika.

Cilj

Testirati uzrokuje li Bi-Oil iritacije kože kod ispitanika s osjetljivom kožom.

Uzorak

Ispitanici: 21 ispitanik. Dob ispitanika: 18 do 65. Kriteriji odabira: odabrani su ispitanici s potvrđeno osjetljivom kožom koji su zatim izloženi pozitivnoj kontroli (mliječna kiselina) kako bi se potvrdilo da imaju osjetljivu kožu.

Metodologija

Slučajan i kontroliran test. Promatralo se tri područja: površina na koju se nanosila deionizirana voda (negativna kontrola), površina na koju se nanosio Bi-Oil i površina na koju se nanosila 1-postotna otopina natrij-lauril-sulfata (pozitivna kontrola, radi se o provjerenoj tvari koja iritira kožu). Testni proizvodi nanosili su se unutrašnju stranu podlaktice, pomoću gaze koja bi se zalijepila za kožu i uklonila nakon 24 sata. 24, 48, 72 i 96 sata nakon primjene koža se pregledavala i bilježile su se reakcije, u prisustvu dermatologa. Reakcije kože ocjenjivale su se na ljestvici 0 - 4 (0 je značilo da nema reakcije, a 4 je značilo izuzetno crvenilo).

Rezultati

Ustanovilo se da Bi-Oil ne iritira kožu ispitanika s osjetljivom kožom. Nijedan ispitanik nije imao negativnu reakciju na Bi-Oil. Bi-Oil imao je prosječnu vrijednost reakcije od 0,03 tijekom 96 sati i dao bolje rezultate od deionizirane vode (negativna kontrola).