מחקר שינויים בגוון העור, 2005

מרכז הניסוי

מעבדה פוטוביולוגית באוניברסיטה הרפואית של דרום אפריקה.

המטרה

להעריך את האפקטיביות של Bi-Oil בשיפור הנראות של שינויים בגוון העור.

המדגם

נחקרים: 30 נשים ממוצא אתני שונה בעלות דרגות שונות של פיגמנטציה. גיל המשתתפות: 18-55.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי מבוקר וסמוי (מבחינת הצוות הבוחן). לנחקרים הייתה פיגמנטציה בליטראלית, שאפשרה מריחה של המוצר על מחצית הפנים/הצוואר. המוצר נמרח פעמיים ביום במשך 12 שבועות על אזור הנבדק. השימוש במוצר נעשה תחת השגחה ובמרווחי זמן קבועים. ההערכות בוצעו בתחילת המחקר, בשבוע הרביעי, בשבוע השמיני ובשבוע השניים עשר.

תוצאה

Bi-Oil שיפר את הנראות של שינויים בגוון העור גם בעור לבן וגם בעור שחור. אצל 93% מהנחקרים היה שיפור בנראות לאחר 6 שבועות. החוקרים הבחינו בשיפור שווה גם בעור לבן וגם בעור שחור מהשבוע הראשון עד לשבוע השמיני. החוקרים הבחינו בשיפור ניכר יותר בנחקרים בעלי עור שחור מהשבוע ה-8 עד לשבוע ה-12 לניסוי.